PLANS DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

Desenvolupament de projectes estratègics de redacció del Pla de Sostenibilitat Turística per a la convocatòria del programa 2022 de la Secretaria de Estado de Turismo inscrit al Pla d’impuls del Sector Turístic dins de l’eix estratègic Millora de la Competitivitat de la destinació turística.
El present programa va dirigit a incrementar la sostenibilitat i la capacitat operativa de les entitats locals i dels gestors de les destinacions. Aquest programa ajudarà a les entitats locals gestores de les destinacions turístiques a articular PLANS D’ACCIÓ LOCAL QUE INCORPORIN ACTUACIONS TRANSFORMADORES EN RESPOSTA A AQUESTA CRISI, QUE MILLORIN LA SOSTENIBILITAT DE LES DESTINACIONS I QUE, EN ESTRETA COL·LABORACIÓ AMB EL SECTOR PRIVAT, PERMETIN RECUPERAR, MANTENIR I ATRAURE LA DEMANDA TURÍSTICA.

Exemple de projectes

PLANS DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

Tecnoredessa – despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com