Projectes

Secretaria tècnica de turisme actiu i de natura de l’Agència Catalana de Turisme

Agència Catalana de Turisme

Juny 2019

Necessitat

Assessorament, el desenvolupament i l’execució del Pla d’Accions i Objectius 2018 d’acord amb el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015, el nou Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2017-2020 del producte de turisme actiu i de natura de Catalunya.

Solució

Assessorament, el desenvolupament i l’execució del Pla d’Accions i Objectius 2018 d’acord amb el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015, el nou Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2017-2020 del producte de turisme actiu i de natura de Catalunya que engloba les següents marques:
Senderisme
Ecoturisme
Actiu i aventura
Cicloturisme

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com