Projectes

Projecte per a la creació, promoció i comercialització d’exepreiències turístiques de descoberta de la ciutat de Tarragona

Ciutat de Tarragona

Desembre 2013

Necessitat

Definició d’una sèrie d’actuacions per tal d’orientar l’oferta turística al mercat, la creació de productes turístiques i donar suport a la comercialització de l’oferta del sector turístic de la destinació.

Posada en marxa del portal web www.tarragonaturisme.cat de posicionament de la destinació i de promoció i venda de productes turístics.

Solució

Definició d’una sèrie d’actuacions per tal d’orientar l’oferta turística al mercat, la creació de productes turístiques i donar suport a la comercialització de l’oferta del sector turístic de la destinació.

Posada en marxa del portal web www.tarragonaturisme.cat de posicionament de la destinació i de promoció i venda de productes turístics.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com