Projectes

Dinamització turística del municipi de Cornudella de Montsant

Cornudella de Montsant

Desembre 2013

Necessitat

Desenvolupar un programa de dinamització turística que permeti la estructuració de l’oferta i la creació de productes turístics per a diferents segments, motivacions i mercats i defineixi una estratègia de promoció i comercialització turística.

Solució

Desenvolupar un programa de dinamització turística que permeti la estructuració de l’oferta i la creació de productes turístics per a diferents segments, motivacions i mercats i defineixi una estratègia de promoció i comercialització turística.

• Crear una imatge de destinació turística.

• Establir mecanismes de promoció turística.

• Crear productes turístics per a diferents motivacions

• Afavorir processos de comercialització de l’oferta.

• Crear xarxa entre els diferents agents i empreses turístiques.

• Desestacionalitzar la demanda, millorar vendes, augmentar despesa

turista a la regió.

• Millora benestar població local.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com