Projectes

Pla de màrqueting turístic de Reus

Reus

Setembre 2021

Necessitat

El principal objectiu estratègic d’aquesta proposta de serveis és la realització d’un Pla de Màrqueting Turístic de la ciutat de Reus, que inclou principalment un diagnòstic de la oferta i la demanda, una anàlisi de les estratègies de màrqueting actuals, la definició d’un Pla estratègic en termes de màrqueting, posicionament i branding de la destinació, així com el disseny del pla d’actuació que ha de guiar la política promocional del turisme a la ciutat de Reus a curt i mig termini.
Aquest projecte ha estat realitzat amb la col·laboració d’Innova Management.

Solució

El principal objectiu estratègic d’aquesta proposta de serveis és la realització d’un Pla de Màrqueting Turístic de la ciutat de Reus, que inclou principalment un diagnòstic de la oferta i la demanda, una anàlisi de les estratègies de màrqueting actuals, la definició d’un Pla estratègic en termes de màrqueting, posicionament i branding de la destinació, així com el disseny del pla d’actuació que ha de guiar la política promocional del turisme a la ciutat de Reus a curt i mig termini.
Aquest projecte ha estat realitzat amb la col·laboració d’Innova Management.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com