Projectes

Pla per a l’estructuració de la ruta de l’oli de Montserrat i el seu llançament al mercat

Ruta de l’oli de Montserrat

Juny 2022

Ruta de l'oli de Montserrat

Necessitat

Posada en marxa i llançament al mercat de la ruta de l’oli de Montserrat, a través d’una ruta estructurada, temàtica i orientada a perfils de demanda específics i la definició de les accions per a la promoció i gestió de la ruta. El projecte ha definit la visió estratègica de la futura ruta, la proposta de valor i posicionament al mercat, l’estratègia de branding i relat, l’estructuració de l’oferta i la promoció a través d’un material divulgatiu.

Solució

Posada en marxa i llançament al mercat de la ruta de l’oli de Montserrat, a través d’una ruta estructurada, temàtica i orientada a perfils de demanda específics i la definició de les accions per a la promoció i gestió de la ruta. El projecte ha definit la visió estratègica de la futura ruta, la proposta de valor i posicionament al mercat, l’estratègia de branding i relat, l’estructuració de l’oferta i la promoció a través d’un material divulgatiu.

Ruta de l'oli de Montserrat
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com