Projectes

Estructuració de l’oferta turística de la Ruta del Vi de Lleida d’una forma segmentada i temàtica

Ruta del Vi de Lleida

Desembre 2022

Necessitat

Desenvolupament del projecte estratègic d’estructuració de l’oferta turística de la Ruta del Vi de Lleida d’una forma segmentada i temàtica per perfils de públic vinculada a buyer’s persona, per a la seva posterior promoció al futur nou portal turístic de la ruta del vi de Lleida.

Solució

Desenvolupament del projecte estratègic d’estructuració de l’oferta turística de la Ruta del Vi de Lleida d’una forma segmentada i temàtica per perfils de públic vinculada a buyer’s persona, per a la seva posterior promoció al futur nou portal turístic de la ruta del vi de Lleida.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com