Projectes

Pla de comunicació on-line Terres de Mestral i posada en marxa portal web

Terres de Mestral

Juliol 2015

Necessitat

Col·laboració amb el desenvolupament del pla de comunicació on-line de la marca Terres de Mestral.

Solució

Col·laboració amb el desenvolupament del pla de comunicació on-line de la marca Terres de Mestral

  • Anàlisi de l’estratègia de promoció turística on-line de la destinació.
  • Definició del vectors claus de competitivitat del discurs comunicatiu.
  • Definició de la nova imatge de marca territorial
  • Definició original de campanya
  • Identificació dels públics objectius de la destinació per tal d’orientar el projecte a segments i mercats estratègics.
  • Nou enfoc estratègic en la promoció de la destinació. Una promoció orientada al mercat.
  • Pautes estratègiques per a la comunicació i comercialització on-line de la destinació

Posada en marca del portal web www.terresdemestral.cat

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com