Projectes

Pla de Marqueting Turístic de la Vall de Boí

Vall de Boí

Març 2024

Necessitat

Realització d’un Pla de Màrqueting Turístic de la Vall de Boí, que inclou principalment un diagnòstic de la oferta i la demanda, una anàlisi de les estratègies de màrqueting actuals, la definició d’un Pla estratègic en termes de màrqueting, posicionament i branding de la destinació, així com el disseny del pla d’actuació que ha de guiar la política promocional del turisme a curt i mig termini.

Solució

Realització d’un Pla de Màrqueting Turístic de la Vall de Boí, que inclou principalment un diagnòstic de la oferta i la demanda, una anàlisi de les estratègies de màrqueting actuals, la definició d’un Pla estratègic en termes de màrqueting, posicionament i branding de la destinació, així com el disseny del pla d’actuació que ha de guiar la política promocional del turisme a curt i mig termini.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com