Projectes

Pla de comercialització de producte turístic de les destinacions de Romànic

Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Gener 2017

Necessitat

Per encàrrec de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural estem duent a terme un Pla de comercialització de producte turísticde les destinacions de Romànic de Catalunya.

Solució

Per encàrrec de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural estem duent a terme un Pla de comercialització de producte turísticde les destinacions de Romànic de Catalunya. L’objectiu de la proposta es centra en:

1.- Disposar d’un portafolis de productes turítics de descoberta de les destinacions de Romànic de Catalunya

2.- Desenvolupar una sèrie d’actuacions de promoció i suport a la comercialització dels productes turístics que contribueixin al posicionament de les destinacions de Romànic per a  diferents segments de mercat estratègics.

Les accions aniran dirigides a:

  • A públic final al mercat català (B2C)
  • Al canal d’intermediació de diferents mercats (B2B).
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com