Projectes

Plantejament estratègic de la ruta de les tines de la Vall de Montcau i la creació de producte turístic al seu entorn

Vall de Montcau

Agost 2016

Necessitat

En desenvolupament un pla estratègic per a la l’estructuració d’una ruta i el plantejament de productes turístics a l’entorn de les tines de les Valls de Montcau mitjançant els quals la ciutadania i els turistes puguin viure i gaudir d’una manera sostenible aquest patrimoni cultural, etnogràfic i paisatgístic.

Solució

En desenvolupament un pla estratègic per a la l’estructuració d’una ruta i el plantejament de productes turístics a l’entorn de les tines de les Valls de Montcau mitjançant els quals la ciutadania i els turistes puguin viure i gaudir d’una manera sostenible aquest patrimoni cultural, etnogràfic i paisatgístic.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com