Projectes

Projecte per a l’estructuració de la Ruta del Vermut i la creació, promoció i comercialització de productes turístics al seu entorn

Reus

Agost 2016

Necessitat

Acompanyament a la destinació i als empresaris turístics de la ciutat de Reus per a la definició d’una sèrie d’actuacions i estratègies per tal de crear, promocionar i comercialitzar productes i experiències turístiques competitives, orientades al mercat, estructurades per motivacions i perfils de viatgers que permetin millorar la competitivitat de la destinació i arribar a nous mercats.

Solució

Acompanyament a la destinació i als empresaris turístics de la ciutat de Reus per a la definició d’una sèrie d’actuacions i estratègies per tal de crear, promocionar i comercialitzar productes i experiències turístiques competitives, orientades al mercat, estructurades per motivacions i perfils de viatgers que permetin millorar la competitivitat de la destinació i arribar a nous mercats.

Fase 1.- Creació de producte turístic a l’entorn de vermut. Es treballarà per a l’articulació d’una ruta del vermut associant-hi producte turístic que generi activitat econòmica a la ciutat.

Fase 2: Creació paquets d’estada de diferents temàtiques sota els conceptes de modernisme i gaudí, el vermut de reus i el shopping.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com