Projectes

Revisió dels requeriments de les marques actuals de l’Agència Catalana de turisme

Agència Catalana de turisme

Març 2023

Necessitat

Degut a que la cartera de 19 marques en format clúster passa a una cartera de 6 programes en format matrix, és necessari revisar i actualitzar els manuals d’afiliació del programa on hi figurin els requisits per poder passar la certificació i accedir al programa i beneficiar-se dels serveis associats vinculats a la promoció de l’oferta especialitzada.

Solució

Degut a que la cartera de 19 marques en format clúster passa a una cartera de 6 programes en format matrix, és necessari revisar i actualitzar els manuals d’afiliació del programa on hi figurin els requisits per poder passar la certificació i accedir al programa i beneficiar-se dels serveis associats vinculats a la promoció de l’oferta especialitzada. En aquest sentit, s’ha realitzat unarRevisió dels requeriments de les marques actuals per convertir-los en els requeriments dels programes que l’ACT tindrà a partir de 2023 i més concretament:
Programa Turisme Familiar
Programa d’Enogastronomia
Programa de Turisme Esportiu
Programa d’Actiu Natura

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com