Projectes

Projecte per a la planificació i gestió turística de Santa Margarida i els Monjos

Santa Margarida i els Monjos

Abril 2023

Necessitat

Plantejament d’un full de ruta que defineixi l’escenari de futur de la destinació amb les diferents estratègies, tàctiques i actuacions per estructurar i comercialitzar un producte turístic que sigui competitiu, sostenible, especialitzat i atractiu al mercat.

Solució

Plantejament d’un full de ruta que defineixi l’escenari de futur de la destinació amb les diferents estratègies, tàctiques i actuacions per estructurar i comercialitzar un producte turístic que sigui competitiu, sostenible, especialitzat i atractiu al mercat.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com