Projectes

Carta Europea Turisme Sostenible Parc Natural dels Ports

Parc Natural dels Ports

Maig 2023

Necessitat

Assistència Tècnica al Parc Natural dels Ports per al desplegament de la Fase d’acreditació a empreses de Carta Europea Turisme Sostenible.

Solució

Assistència Tècnica al Parc Natural dels Ports per al desplegament de la Fase d’acreditació a empreses de Carta Europea Turisme Sostenible.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com