Projectes

Secretaria tènica d’enoturisme de l’Agència Catalana de Turisme

Agència Catalana de Turisme

Juny 2018

Necessitat

Assessorament, el desenvolupament i l’execució del Pla d’Accions i Objectius 2018 d’acord amb el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015, el nou Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2017-2020 del producte d’enoturisme de Catalunya.

Solució

Assessorament, el desenvolupament i l’execució del Pla d’Accions i Objectius 2018 d’acord amb el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015, el nou Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2017-2020 del producte d’enoturisme de Catalunya.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com