Projectes

Pla de creació de producte oleoturístic a l’entorn de les oliveres mil·lenàries de la Taula del Sènia

Taula del Sènia

Juny 2018

Necessitat

Acompanyament als empreses de la Taula del Sénia en la definició d’una sèrie d’actuacions i estratègies per tal de crear, promocionar i comercialitzar productes turístics i experiències competitives per al segment de l’oleoturisme, orientades al mercat, estructurades per motivacions i perfils de viatgers que permetin la internacionalització de l’oferta i millorar-ne la competitivitat.

Solució

Acompanyament als empreses de la Taula del Sénia en la definició d’una sèrie d’actuacions i estratègies per tal de crear, promocionar i comercialitzar productes turístics i experiències competitives per al segment de l’oleoturisme, orientades al mercat, estructurades per motivacions i perfils de viatgers que permetin la internacionalització de l’oferta i millorar-ne la competitivitat.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com