Projectes

Pla estratègic per millorar la competitivitat del producte turístic dels municipis de Mura, Rocafort i Talamanca

Mura, Rocafort i Talamanca

Maig 2019

Necessitat

Els objectius específics i operatius que es persegueixen amb el desenvolupament del pla estratègic de turisme dels municipis de Mura, Talamanca i Rocafort.

Solució

Els objectius específics i operatius que es persegueixen amb el desenvolupament del pla estratègic de turisme dels municipis de Mura, Talamanca i Rocafort són els següents:
๏ Gestió eficient dels fluxos turístics de demanda i de la capacitat de càrrega de la destinació.
๏ Desenvolupar polítiques que contribueixin a una millor redistribució de la demanda turística entre els diferents municipis per afavorir el desenvolupament local i generar noves oportunitats territorials.
๏ Posada en valor de nous recursos i atractius per a la seva transformació en productes turístics.
๏ Articulació de nous productes turístics 360º que vinculin els diferents municipis i permetin augmentar el nombre de visitants i la seva estada a la destinació.
๏ Desestacionalitzar la demanda a través d’una estratègia per accedir a nous segments i nous mercats amb major poder adquisitiu per a la millora de la despesa del visitant a la destinació.
๏ Generar sinèrgies i treball en xarxa entre els tres municipis per al plantejament d’una estratègia de gestió conjunta a nivell d’infraestructures turístiques, producte turístic, promoció i atenció al visitant.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com