Projectes

Pla de desenvolupament estratègic i operatiu de l’oferta de producte ecoturístic al voltant del Mas de Burot

Mas de Burot

Maig 2019

Necessitat

Conceptualització, estructuració i disseny de productes ecoturístics i sostenibles, que permetin la posada en valor de l’arquitectura tradicional del Mas del Burot i accedir als mercats amb una oferta especialitzada, segmentada i competitiva.

Solució

Conceptualització, estructuració i disseny de productes ecoturístics i sostenibles, que permetin la posada en valor de l’arquitectura tradicional del Mas del Burot i accedir als mercats amb una oferta especialitzada, segmentada i competitiva.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com