Projectes

Pla estratègic i operatiu de competitivitat i producte turístic d’Altafulla

Altafulla

Maig 2019

Necessitat

Des de TourisLab es planteja el desenvolupament d’un pla estratègic i operatiu que permeti la millora de la competitivitat turística de la destinació i dels seus productes turístics pel període 2017-2020 i avançar cap a un model d’excel·lència turística en la promoció, gestió i comercialització del producte turístic d’Altafulla.

Solució

Des de TourisLab es planteja el desenvolupament d’un pla estratègic i operatiu que permeti la millora de la competitivitat turística de la destinació i dels seus productes turístics pel període 2017-2020 i avançar cap a un model d’excel·lència turística en la promoció, gestió i comercialització del producte turístic d’Altafulla.
Es planteja un pla estratègic tècnic, integrador, que aporti criteris claus, eficients i eficaços. El pla recollirà l’estratègia competitiva per Altafulla, plantejant un escenari òptim i un mapa d’actuacions sota els següents principis:
• Disseny d’estratègies competitives,
• Innovació en el màrqueting del producte,
• Definició d’estratègies de microsegmentació,
• Especialització de la destinació i del producte turístic,
• Orientació de les estratègies al mercat i a la demanda,
• Alineament amb sector privat sota principis de co-decisió i co-responsabilitat,
• La sostenibilitat integral de la destinació com a pilar de desenvolupament,

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com