Projectes

Plantejament estratègic d’un Centre Inspiració Turística integrat al projecte de recuperació de l’Estació Enològica Reus

Estació Enològica Reus

Maig 2019

Necessitat

Plantejament estratègic del nou centre d’atenció al visitant integrat al projecte de remodelació de l’Estació Enològica de Reus que ha de funcionar com a Centre d’Inspiració Turística per al posicionament de Reus com a capital del Vermut i porta d’entrada als diferents destins i experiències enogastronòmiques de la demarcació.

Solució

Plantejament estratègic del nou centre d’atenció al visitant integrat al projecte de remodelació de l’Estació Enològica de Reus que ha de funcionar com a Centre d’Inspiració Turística per al posicionament de Reus com a capital del Vermut i porta d’entrada als diferents destins i experiències enogastronòmiques de la demarcació.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com