Projectes

Definició dels atributs i valors de marca per a estratègia de branding turístic de la comarca Andorra Sierra de Arcos

Andorra Sierra de Arcos

Gener 2024

Necessitat

Direcció projecte d’assistència tècnica de definició dels atributs i valors de marca per a estratègia de branding turístic de la comarca Andorra Sierra de Arcos.

Solució

Direcció projecte d’assistència tècnica de definició dels atributs i valors de marca per a estratègia de branding turístic de la comarca Andorra Sierra de Arcos.
Identificació participativa dels valors més destacables de la comarca, la salut i el benestar, per crear una marca identificativa del territori que permeti posicionar la comarca als diferents mercats
L’estratègia de branding resultant ha estat desplegada per l’agència de comunicació Simbòlic.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com