Projectes

Definició del perfil del client turista a Miravet i millora dels fluxos de visitants a la comarca

Miravet

Desembre 2023

Necessitat

Diagnosi de quin es el perfil del client turista a Miravet, mitjançant l’anàlisi dels circuits d’arribada, les motivacions de visita, les activitats realitzades al municipi i territori proper, lloc de pernoctació, entre d’altres. L’objectiu és definir actuacions que ens ajudin a aconseguir que aquests clients es distribueixin per la resta de recursos de la comarca, aconseguint augmentar la despesa dels turistes que visiten el territori i millorar la gestió dels fluxos.

Solució

Diagnosi de quin es el perfil del client turista a Miravet, mitjançant l’anàlisi dels circuits d’arribada, les motivacions de visita, les activitats realitzades al municipi i territori proper, lloc de pernoctació, entre d’altres. L’objectiu és definir actuacions que ens ajudin a aconseguir que aquests clients es distribueixin per la resta de recursos de la comarca, aconseguint augmentar la despesa dels turistes que visiten el territori i millorar la gestió dels fluxos.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com