Projectes

Pla sostenibilitat turística “Anoia, Terra e-bike”

Anoia

Juny 2022

Anoia e-bike

Necessitat

Desenvolupament del projecte estratègic de redacció del Pla de Sostenibilitat Turística de la comarca del de l’Anoia per a la convocatòria extraordinària del programa 2022 de la Secretaria de Estado de Turismo inscrit al Pla d’impuls del Sector Turístic dins de l’eix estratègic Millora de la Competitivitat de la destinació turística.

Solució

Desenvolupament del projecte estratègic de redacció del Pla de Sostenibilitat Turística de la comarca del de l’Anoia per a la convocatòria extraordinària del programa 2022 de la Secretaria de Estado de Turismo inscrit al Pla d’impuls del Sector Turístic dins de l’eix estratègic Millora de la Competitivitat de la destinació turística.

Anoia e-bike
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com