Projectes

Pla sostenibilitat turística ciutat de Banyoles

Banyoles

Juny 2022

Banyoles

Necessitat

Desenvolupament del projecte estratègic de redacció del Pla de Sostenibilitat Turística de Banyoles per a la convocatòria extraordinària del programa 2022 de la Secretaria de Estado de Turismo inscrit al Pla d’impuls del Sector Turístic dins de l’eix estratègic Millora de la Competitivitat de la destinació turística.
Aquest projecte ha rebut el finançament de 2,2 millons d’euros per al seu desplegament.

Solució

Desenvolupament del projecte estratègic de redacció del Pla de Sostenibilitat Turística de Banyoles per a la convocatòria extraordinària del programa 2022 de la Secretaria de Estado de Turismo inscrit al Pla d’impuls del Sector Turístic dins de l’eix estratègic Millora de la Competitivitat de la destinació turística.
Aquest projecte ha rebut el finançament de 2,2 millons d’euros per al seu desplegament.

Banyoles
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com