Projectes

Pla territorial d’enogastronomia de Catalunya – Direcció General Turisme Catalunya

Direcció General de Turisme de Catalunya

Juny 2022

Necessitat

Pla territorial d’enogastronomia de Catalunya (2022). Per encàrrec de la Direcció General de Turisme de Catalunya, elaboració del pla territorial de turisme enogastronòmic de Catalunya, emmarcat amb l’estratègia nacional dels plans de sostenibilitat turística. Aquesta estratègia serà clau per tal de poder presentar una ACD (Actuación de Cohesión en destino a nivell català) que pivoti sobre el turisme enogastronòmic de Catalunya i que permeti millorar l’atractivitat, competivitat i sostenibilitat de la destinació.

Solució

Pla territorial d’enogastronomia de Catalunya (2022). Per encàrrec de la Direcció General de Turisme de Catalunya, elaboració del pla territorial de turisme enogastronòmic de Catalunya, emmarcat amb l’estratègia nacional dels plans de sostenibilitat turística. Aquesta estratègia serà clau per tal de poder presentar una ACD (Actuación de Cohesión en destino a nivell català) que pivoti sobre el turisme enogastronòmic de Catalunya i que permeti millorar l’atractivitat, competivitat i sostenibilitat de la destinació.

Pla territorial enogastronomia Catalunya
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com