Projectes

Estructuració del nou producte turístic “Benvinguts a pagès tot l’any”

Benvinguts a pagès tot l’any

Març 2021

Estructuració del nou producte turístic Benvinguts a Pagès tot l'any - Tourislab

Necessitat

Articulació de l’oferta de producte turístic vinculat al Benvinguts a Pagès tot l’any i acompanyament als productors per integrar-se dins la nova proposta turística

Solució

Articulació de l’oferta de producte turístic vinculat al Benvinguts a Pagès tot l’any i acompanyament als productors per integrar-se dins la nova proposta turística

Estructuració del nou producte turístic Benvinguts a Pagès tot l'any - Tourislab
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com