Projectes

Creació de l’oferta de producte turístic d’oleoturisme per Ara Lleida

Ara Lleida

Març 2021

Creació de l'oferta de producte d'oleoturisme per Ara Lleida - Tourislab

Necessitat

Acompanyament a la destinació i als empresaris turístics vinculats a l’oli amb l’estructuració del producte turístic d’oleoturisme que nodrirà la landing page específica

Solució

Acompanyament a la destinació i als empresaris turístics vinculats a l’oli amb l’estructuració del producte turístic d’oleoturisme que nodrirà la landing page específica

Creació de l'oferta de producte d'oleoturisme per Ara Lleida - Tourislab
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com