Projectes

Posada al mercat del producte turístic de la ruta del vi de de la DO Pla de Bages

DO Pla de Bages

Març 2021

Ruta del vi Pla de Bages - Tourislab_ nou producte turístic

Necessitat

Definició de la visió estratègica de la ruta del vi del Bages, la proposta de valor i posicionament al mercat, l’estratègia de branding i relat, l’estructuració de l’oferta per temàtiques i segments i les experiències que integraren un producte turístic atractiu i competitiu al mercat que posicioni el Bages com a destinació enoturística de primer ordre.

Solució

Definició de la visió estratègica de la ruta del vi del Bages, la proposta de valor i posicionament al mercat, l’estratègia de branding i relat, l’estructuració de l’oferta per temàtiques i segments i les experiències que integraren un producte turístic atractiu i competitiu al mercat que posicioni el Bages com a destinació enoturística de primer ordre.

Ruta del vi Pla de Bages - Tourislab_ nou producte turístic
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com