Projectes

Assistència tècnica per la gestió del pla sostenibilitat turística Lladorre

Lladorre

Maig 2023

Pla sostenbilitat turística Lladorre

Necessitat

Assistència tècnica per a la gestió i desplegament del pla de sostenibilitat turística en destí de Lladorre, turisme esportiu d’alta muntanya 365 dies l’any

Solució

Assistència tècnica per a la gestió i desplegament del pla de sostenibilitat turística en destí de Lladorre, turisme esportiu d’alta muntanya 365 dies l’any

Pla sostenbilitat turística Lladorre
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com