Projectes

Assessorament tècnic programa enogastronomia Agencia Catalana de Turisme 2023

Agencia Catalana de Turisme

Maig 2023

Necessitat

Assessorament tècnic pel desplegament del PAI 2023 (Pla d’Actuacions Integrat) del programa enogastronomia de l’Agencia Catalana de Turisme.

Solució

Assessorament tècnic pel desplegament del PAI 2023 (Pla d’Actuacions Integrat) del programa enogastronomia de l’Agencia Catalana de Turisme.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com