Projectes

Pla estratègic enoturisme Sant Sadurní d’Anoia

Sant Sadurní d’Anoia

Maig 2023

Necessitat

Definició l’escenari de futur de la destinació amb les diferents estratègies, tàctiques i actuacions per estructurar i comercialitzar un producte enoturístic que sigui competitiu, sostenible, especialitzat i atractiu al mercat.

Solució

Definició l’escenari de futur de la destinació amb les diferents estratègies, tàctiques i actuacions per estructurar i comercialitzar un producte enoturístic que sigui competitiu, sostenible, especialitzat i atractiu al mercat.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com