Projectes

Dossier de producte turístic de descoberta de la Ribera d’Ebre

Ribera d'Ebre

Juny 2022

Dossier experiències turístiques de la Ribera d'Ebre

Necessitat

Assistència tècnica per la consolidació dels productes turístics de la Ribera i la definició d’una sèrie d’actuacions i estratègies per tal de crear, promocionar i comercialitzar productes i experiències turístiques competitives, orientades al mercat, estructurades per motivacions i perfils de viatgers que permetin millorar l’atractivitat, sostenibilitat i competitivitat de la destinació.

Solució

Assistència tècnica per la consolidació dels productes turístics de la Ribera i la definició d’una sèrie d’actuacions i estratègies per tal de crear, promocionar i comercialitzar productes i experiències turístiques competitives, orientades al mercat, estructurades per motivacions i perfils de viatgers que permetin millorar l’atractivitat, sostenibilitat i competitivitat de la destinació.

Veure dossier d’experiències de la Ribera d’Ebre

Dossier experiències turístiques de la Ribera d'Ebre
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com