Projectes

Creació producte turístic vinculat al projecte “Respira Montblanc”

Respira Montblanc

Juny 2022

Necessitat

Creació producte turístic Respira Montblanc. Acompanyament als empresaris turístics de l’associació “Respira Montblanc” en la definició, estructuració i creació d’un portafolis de productes i experiències turístiques memorables i competitives que combinin la salut, el benestar, la gastronomia, el vi, la natura, la cultura, el turisme slow… per al seu llançament al mercat i la definició d’estratègies competitives i eficients de comercialització.

Solució

Creació producte turístic Respira Montblanc. Acompanyament als empresaris turístics de l’associació “Respira Montblanc” en la definició, estructuració i creació d’un portafolis de productes i experiències turístiques memorables i competitives que combinin la salut, el benestar, la gastronomia, el vi, la natura, la cultura, el turisme slow… per al seu llançament al mercat i la definició d’estratègies competitives i eficients de comercialització.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com