Projectes

Pla estratègic de turisme sostenible de Castellví de la Marca

Castellví de la Marca

Juny 2022

Necessitat

Pla estratègic de turisme de Subirats per a la planificació i gestió del turisme sostenible de la destinació. Desenvolupament del pla estratègic i de competitivitat turística de Castellví de la Marca. El pla defineix la visió, l’escenari de futur, l’estratègia a nivell d’infraestructures, producte, segments, mercats, promoció i comercialització a més d’un pla operatiu d’actuacions a 5 anys vista.

Solució

Pla estratègic de turisme de Subirats per a la planificació i gestió del turisme sostenible de la destinació. Desenvolupament del pla estratègic i de competitivitat turística de Castellví de la Marca. El pla defineix la visió, l’escenari de futur, l’estratègia a nivell d’infraestructures, producte, segments, mercats, promoció i comercialització a més d’un pla operatiu d’actuacions a 5 anys vista.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com