Projectes

Pla de sostenibilitat turística de la Vall de Boí

Vall de Boí

Setembre 2021

Pla sostenibilitat turística Vall de Boí

Necessitat

Desenvolupament del projecte estratègic de redacció del Pla de Sostenibilitat Turística del municipi de la Vall de Boí per a la convocatòria extraordinària del programa 2021 de la Secretaria de Estado de Turismo inscrit al Pla d’impuls del Sector Turístic dins de l’eix estratègic Millora de la Competitivitat de la destinació turística.

Solució

Desenvolupament del projecte estratègic de redacció del Pla de Sostenibilitat Turística del municipi de la Vall de Boí per a la convocatòria extraordinària del programa 2021 de la Secretaria de Estado de Turismo inscrit al Pla d’impuls del Sector Turístic dins de l’eix estratègic Millora de la Competitivitat de la destinació turística.

Pla sostenibilitat turística Vall de Boí
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com