Projectes

Pla estratègic de turisme de Subirats per a la planificació i gestió del turisme

Subirats

Setembre 2021

Pla estratègic turisme Subirats

Necessitat

Pla estratègic de turisme de Subirats per a la planificació i gestió del turisme.
Desenvolupament del pla estratègic i de competitivitat turística de Subirats. El pla defineix la visió, l’escenari de futur, l’estratègia a nivell d’infraestructures, producte, segments, mercats, promoció i comercialització a més d’un pla operatiu d’actuacions a 5 anys vista

Solució

Pla estratègic de turisme de Subirats per a la planificació i gestió del turisme.
Desenvolupament del pla estratègic i de competitivitat turística de Subirats. El pla defineix la visió, l’escenari de futur, l’estratègia a nivell d’infraestructures, producte, segments, mercats, promoció i comercialització a més d’un pla operatiu d’actuacions a 5 anys vista

Pla estratègic turisme Subirats
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com