Projectes

Pla estratègic per a l’estructuració de la ruta del vi de la DO Tarragona

Ruta del vi de la DO Tarragona

Setembre 2021

Necessitat

Es planteja una sèrie d’actuacions per la posada en marxa i llançament al mercat de la ruta del vi de la DO Tarragona, a través d’una ruta estructurada, temàtica i orientada a perfils de demanda específics i la definició de les accions per a la promoció i gestió de la ruta. El projecte definirà la visió estratègica de la futura ruta del vi, la proposta de valor i posicionament al mercat, l’estratègia de branding i relat, l’estructuració de l’oferta per temàtiques i segments i les experiències que integraran la ruta per crear un producte turístic atractiu i competitiu al mercat que posicioni la DO Tarragona com a destinació enoturística de primer ordre.

Solució

Es planteja una sèrie d’actuacions per la posada en marxa i llançament al mercat de la ruta del vi de la DO Tarragona, a través d’una ruta estructurada, temàtica i orientada a perfils de demanda específics i la definició de les accions per a la promoció i gestió de la ruta. El projecte definirà la visió estratègica de la futura ruta del vi, la proposta de valor i posicionament al mercat, l’estratègia de branding i relat, l’estructuració de l’oferta per temàtiques i segments i les experiències que integraran la ruta per crear un producte turístic atractiu i competitiu al mercat que posicioni la DO Tarragona com a destinació enoturística de primer ordre.

ruta del vi do tarragona
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com