Projectes

Plantejament estratègic per a l’estructuració de la ruta del vi del Bages

Ruta del vi del Bages

Abril 2020

Necessitat

Es planteja un projecte que definirà la visió estratègica de la futura ruta del vi del Bages, la proposta de valor i posicionament al mercat, l’estratègia de branding i relat, l’estructuració de l’oferta per temàtiques i segments i les experiències que integraran la ruta per crear un producte turístic atractiu i competitiu al mercat que posicioni el Bages com a destinació enoturística de primer ordre.

Solució

Es planteja un projecte que definirà la visió estratègica de la futura ruta del vi del Bages, la proposta de valor i posicionament al mercat, l’estratègia de branding i relat, l’estructuració de l’oferta per temàtiques i segments i les experiències que integraran la ruta per crear un producte turístic atractiu i competitiu al mercat que posicioni el Bages com a destinació enoturística de primer ordre.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com