Projectes

Pla per a l’estructuració d’una oferta d’oleoturisme competitiva per als municipis de Collbató, Piera i del Bruc

Collbató, Piera i del Bruc

Necessitat

Es planteja un projecte per a la implicació dels diferents actors en la cadena de valor de l’oleoturisme en la definició d’una oferta turística que sigui competitiva al mercat que contribueixi a la revalorització de l’oli, al desenvolupament local dels municipis, a la millora dels circuits curts de comercialització del producte i generar sinèrgies amb el sector turístic.

Solució

Es planteja un projecte per a la implicació dels diferents actors en la cadena de valor de l’oleoturisme en la definició d’una oferta turística que sigui competitiva al mercat que contribueixi a la revalorització de l’oli, al desenvolupament local dels municipis, a la millora dels circuits curts de comercialització del producte i generar sinèrgies amb el sector turístic.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com