Projectes

Pla per a l’estructuració del producte d’oleoturisme a les Terres de Lleida

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Abril 2020

Necessitat

Per encàrrec del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, s’ha elaborat una diagnosi del sector de l’oleoturisme de les comarques de Lleida per tal d’identifica totes les experiències turístiques vinculades al producte turístic. Una vegada realitzada la diagnosi s’ha realitzar una proposta per tal d’estructurar l’oferta d’oleoturisme amb un producte turístic atractiu i competitiu al mercat.

Solució

Per encàrrec del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, s’ha elaborat una diagnosi del sector de l’oleoturisme de les comarques de Lleida per tal d’identifica totes les experiències turístiques vinculades al producte turístic. Una vegada realitzada la diagnosi s’ha realitzar una proposta per tal d’estructurar l’oferta d’oleoturisme amb un producte turístic atractiu i competitiu al mercat.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com