Projectes

Pla per l’estructuració de l’oferta turística vinculada de producte local Catalunya

Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya

Abril 2020

Necessitat

Per encàrrec del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, s’ha plantejat un projecte que analitzi l’oferta turística existent a Catalunya a l’entorn del producte agroalimentari local i que defineixi un producte turístic que sigui competitiu al mercat, contribueixi a la revalorització del producte local, a la dinamització econòmica del territori, a la millora dels circuits curts de comercialització del producte i generar sinèrgies entre el sector agroalimentari i el sector turístic.

Solució

Per encàrrec del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, s’ha plantejat un projecte que analitzi l’oferta turística existent a Catalunya a l’entorn del producte agroalimentari local i que defineixi un producte turístic que sigui competitiu al mercat, contribueixi a la revalorització del producte local, a la dinamització econòmica del territori, a la millora dels circuits curts de comercialització del producte i generar sinèrgies entre el sector agroalimentari i el sector turístic.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com