Projectes

Pla estratègic de Turisme de Lleida 2022- 2025

Turisme de Lleida

Setembre 2022

Necessitat

Pla Estratègic Turístic de Turisme de Lleida 2022-2025, definint l’anàlisi i diagnosi inicial de situació, DAFO, identificació de recursos i productes turístics, públics objectius, objectius i prinicpis de l’estratègia, pla d’actuacions i un sistema de governança.

Solució

Pla Estratègic Turístic de Turisme de Lleida 2022-2025, definint l’anàlisi i diagnosi inicial de situació, DAFO, identificació de recursos i productes turístics, públics objectius, objectius i prinicpis de l’estratègia, pla d’actuacions i un sistema de governança.

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com