Projectes

Assistència tècnica per a la gestió i desplegament del Pla de Sostenibilitat Turística de la Vall de Boí

Vall de Boí

Setembre 2022

Pla sostenibilitat turística Vall de Boí

Necessitat

Assistència tècnica per a la gestió i desplegament del Pla de Sostenibilitat Turística de la Vall de Boí. Desenvolupar les accions i l’estratègia per a aconseguir posicionar la Vall de Boí com a destinació de muntanya de turisme inclusiu líder als Pirineus.

Solució

Assistència tècnica per a la gestió i desplegament del Pla de Sostenibilitat Turística de la Vall de Boí. Desenvolupar les accions i l’estratègia per a aconseguir posicionar la Vall de Boí com a destinació de muntanya de turisme inclusiu líder als Pirineus.
L’objectiu del PSTD és promoure un model de desenvolupament turístic per la Vall de Boí, que sigui inclusiu, sostenible i intel·ligent i que converteix la destinació en una referencia global de turisme accessible ( tant al patrimoni natural com cultural) i posicioni el territori com un lloc amable per viure i visitar per a les persones amb discapacitats de mobilitat, visuals, auditives, de comunicació i d’aprenentatge.
Així doncs el PSTD vol millorar la gestió dels actius naturals i culturals i estructurar una oferta atractiva i especialitzada de productes turístics dirigits a micro-segments de demanda que contribueixin a diversificar la oferta i els targets, augmentar la estada i la despesa del visitant a més de millorar la competitivitat i la sostenibilitat des destí.

Pla sostenibilitat turística Vall de Boí
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com