Projectes

Creació club de producte de senderisme especialitzat de la Vall de Boí

Vall de Boí

Març 2016

Necessitat

Programa adreçat a les empreses turístiques de la Vall de Boí de promoció i suport a la comercialització dels seus productes turístics.

Solució

Programa adreçat a les empreses turístiques de la Vall de Boí de promoció i suport a la comercialització dels seus productes turístics

Es tracta d’un nou sistema de gestió de col·laboració público-privada per millorar la competitivitat de la destinació basat en:

  • Especialització de les empreses
  • Especialització dels recursos i infraestructura d’acollida
  • Promoció i comercialització de productes turístics
  • Sistema de gestió de producte
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com