Projectes

Creació producte turístic de cicloturisme per a diferents segments i mercats a l’entorn de Cambrils

Cambrils

Març 2016

Necessitat

Identificació d’oportunitats per el desenvolupament del cicloturisme de Cambrils per a diferents mercats i l’acompanyament a les empreses amb la creació de producte turístic per a diferents segments. Les sessions inidividualitzades amb les empreses han permès crear un portafolis de productes segmentats i especialitzats.

Solució

Identificació d’oportunitats per el desenvolupament del cicloturisme de Cambrils per a diferents mercats i l’acompanyament a les empreses amb la creació de producte turístic per a diferents segments. Les sessions inidividualitzades amb les empreses han permès crear un portafolis de productes segmentats i especialitzats:

  • Cycling holidays.
  • Trainning camps.
  • Casual cycling
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com