Projectes

Anàlisi productes cicloturisme que ofereixen els TTOO del mercat francès – Patronat Turisme Cambrils

Patronat Turisme Cambrils

Octubre 2015

Necessitat

Per encàrrec del Patronat de Turisme de Cambrils, s’ha realitzat un anàlisi dels productes de cicloturisme que ofereixen els TTOO del mercat francès.

Solució

Per encàrrec del Patronat de Turisme de Cambrils, s’ha realitzat un anàlisi dels productes de cicloturisme que ofereixen els TTOO del mercat francès:

  • Identificació dels principals TTOO britànics que ofereixen productes de cicloturisme cultural i cicloturisme esportiu de carretera.
  • Realització d’unes fitxes d’anàlisi per a cada TTOO (destinacions que programen, productes que ofereixen, segment a qui van adreçats, dificultat rutes, itinerància, tipus allotjament, règim, servei de trànsfer i lloguer de bicicletes…)
  • Identificació d’oportunitats per el desenvolupament del cicloturisme de Cambrils al mercat francès.
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com