Projectes

Definició estratègia de promoció i de producte turístic de la Vall de Boí

Vallde Boí

Octubre 2015

Necessitat

Definició d’una sèrie d’actuacions per orientar l’oferta turística al mercat, la creació de productes turístics i donar suport a la comercialització de l’oferta del sector turístic de la destinació.

Solució

Definició d’una sèrie d’actuacions per orientar l’oferta turística al mercat, la creació de productes turístics i donar suport a la comercialització de l’oferta del sector turístic de la destinació.

Coaching al sector privat en la definició i estructuració de productes turístics.

Definició d’un nou portal de promoció i venda d’experiències turístiques de la Vall de Boí www.vallboi.cat

Definició dels materials divulgatius de suport a la comercialització de la destinació

TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com