Blog

Tourislab presenta el “Pla director de les tines a peu de vinya de les Valls de Montcau”

En el marc del IX Congrés de Pedra Seca, realitzat a Mura, Pont de Vilomara i Rocafort i Talmanca els dies 20,21 i 22 d’octubre, Tourislab va presentar el Pla Director de les tines a peu de vinya de les Valls del Montcau.

El Pla Director té com a objectiu el  desenvolupament local del territori de les Valls del Montcau, a la comarca del Bages, generant activitat econòmica al voltant de les tines de pedra seca per a la millora del benestar de la població i la competitivitat de les empreses de la zona.

Així doncs, es tracta d’un projecte integrador amb el territori que posa en valor el passat vitivinícola de la zona i que pretén generar una activitat econòmica al voltant de les tines a peu de vinya per tal de convertir-se en un dels atractius turístics més importants de la comarca del Bages.

El projecte pivota sobre tres grans programes estratègics:

Programa 1.- Posada en valor patrimoni i paisatge cultural. Rehabilitació de les tines i difusió com un patrimoni únic al món. El projecte ha de recuperar el passat històric del Bages, ha de posar en valor el paisatge cultural i ha de contribuir a revaloritzar la figura del pagès/viticultor. També ha de millorar la consciència local vers el patrimoni vinculat a les tines.

Programa 2.- Recuperar el passat vitivinícola elaborant vi de tina. Es pretén posar en valor i singularitzar els vins de la DO Pla de Bages, tornant a plantar vinyes a l’entorn de les tines i tornant a elaborar vi de tina. Aconseguir que el vi de tina sigui un element de singularització i diferenciació del territori sense trencar amb les tendències i dinàmiques actuals.

Programa 3.- Crear, ordenar i diferenciar l’oferta turística. L’objectiu és estructurar una oferta turística al voltant de les tines de pedra seca de les Valls de Montcau que transformi els recursos en productes turístics singulars generadors d’activitat d’econòmica, els posicioni als mercats turístics i afavoreixi la millora de la competitivitat turística de la destinació.

El projecte ha estat seleccionat com un del projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i per tant ja s’ha aconseguit una part de finançament per a l’execució del mateix.

El projecte és una suma de complicitats i agents implicats amb el seu desenvolupament  d’una forma coordinada i consensuada:

  • Ajuntament de Mura
  • Ajuntament de Talamanca
  • Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort
  • Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
  • DO Pla de Bages
  • Incavi
  • Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona
  • Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona
  • Servei de parcs de la Diputació de Barcelona
TECNOREDESSA. Despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com