• Identificació i anàlisi de l’oferta de productes i experiències que estan oferint les empreses turístiques de la destinació.
  • Articulació de l’estratègia i les línies de creació de producte turístic en funció dels resultats de l’anàlisi
  • Acompanyament al sector amb la creació de productes turístics temàtics (experiències gastronòmiques, cicloturisme, ciclisme esportiu, de descoberta de l’entorn…) per a diferents segments (familiar, gourmet, esportiu…)
  • Elaboració d’un portafolis dels productes i les experiències turístiques creades.